Top 5 Cặp Sinh Đôi Xinh Đẹp Nhất Việt Nam Hotgirl Việt Nam 2017Top 5 Cặp Đôi Song Sinh Xinh Đẹp Nhất Việt Nam// Hotgirl Việt Nam 2017.
1.Nguyễn Thị Lệ Nam – Nguyễn Thị Nam Em (1996)
2.Thanh Hà – Thanh Lan (1997)
3. Nguyễn Ngọc Thanh Thảo và Nguyễn Ngọc Vi Thảo (1995)
4.Lương Thủy Thu và Lương Thu Thủy (1995)
5.Đặng Mai Nhi – Đặng Linh Nhi (1994)
Nguồn Channel Việt