Sau bức hình 'BỎNG MẮT' tuần rồi thì mới đây Ngọc Trinh lại tiếp tục up tấm hình ĐỐT MẮT khán giảMortal Kombat 11 Ultimate: https://www.youtube.com/watch?v=cj3dwS18CyU . ▻ LEGO cho bé: https://www.youtube.com/LEGOMovieWorld ▻▻ Bí mật trên tờ …