Hot girl Việt sẽ ra sao sau 30 năm nữa? (What will Vietnamese hot girls look like in 30 years?)Hot girl Việt Nam sẽ ra sao sau 30 năm nữa ?
What will a Vietnamese hot girl look like in 30 years?
Video với mục đích hài hước, không có ý chế giễu ai.